Etkili Konuşma Sanatı

İnsanoğlunun çevresindekilerle anlaşmasını sağlayan en etkili araç, konuşma becerisidir. Birçok etkinliğe konuşma düzleminde katılırız. Düşündüklerimizi, tasarladıklanmızı, özlemlerimizi, kinimizi öfkemizi biçimlendirip yansıtmada başlıca aracımız dil olmuştur…

Her etkilendiğiniz konuşmanın ardında “dinleyicisini düşünerek, hazırlık yapmış bir konuşmacı vardır. Konuşmanın başarısı, içeriğin iyi hazırlanmış olmasının yanı sıra aktarısın da etkili olması, daha da önemlisi içerik ve aktarışın birbiriyle örtüşebilmesine bağlıdır.

Konuşma sırasında yapılan her hareket, dinleyen gurubun dinamiğini etkiler. Bu etkiyi pozitif anlamda sağlayabilmek için konuşmacının konuşmadan önce, konuşma sırasında ve toplantının genelinde keşfetmesi gereken bazı sırlar vardır. Bunları önceden keşfeden ve hazırlığını buna göre yapan konuşmacı, başarını da önceden hazırlamış demektir.

İngilizlerin söylediği gibi; bir sunuşa konunun içeriği ve aktarış şekli açısından önceden hazırlanmamak, başarısızlık için hazırlık yapmak demektir. Etkili sunuş yapmak isteyen konuşmacı dinleyicisinin gözünü-kulağını ve gönlünü (yüreğini) etkilemek durumundadır. Bu nedenle bir sunuşta özen gösterilmesi gereken 3 temel öğe;

• Verilecek olan MESAJ,

• Ortamda bulunan DİNLEYİCİ,

• Konuşmayı yapan KİŞİ olmaktadır.

Konuşmanızın türü; ister özel, karşılıklı, dertleşme ve söyleşme niteliğinde olsun, ister halk önünde ya da bir topluluk karşısında konuşma olsun, güzel ve etkili bir konuşma yapabilmek için konuşmayı etkileyen etkenleri tanımalıyız.

Önce inanmak! Sonra inandırmak!

Konuşma, karşınızdakinde bir yankı uyandırma, onları etkileme işi olduğuna göre, onlar üzerinde bunu yapabiliyor musunuz? Konuşmacı olarak beklentiniz gerçekleşiyor mu?  Söylediklerinizin doğruluğuna ve geçerliliğine dinleyenler inandılar nıı? Söylemek istediklerinizi tam olarak iletebildiniz mi?

Eğer anlattıklarınıza siz inanıyorsanız karşınızdaki insanlar da inanır. Eğer inanmıyorsanız karşınızdaki insanlar da inanmaz. Göz kontakları, vücut kullanımı, sözcükler, onların tonlanışı, cümle yapıları sizi ele verir. Bu nedenle önce inanın, sonra hazırlanın, daha sonra da inandırın.

• Kuvvetli ve ısrarlı bir arzuyla işe başlaym. Kendinizi eğitme çabasının size neler kazandıracağmı hayal edin. Bu iş için gerekli ilgiyi uyandırın. Bu yeteneğin size parasal bakımdan, sosyal bakımdan, insanlar üzerinde yapacağınız etki ve liderlik bakmından neler kazandıracağını düşünün. Biliniz ki arzunuzun köklülüğüyle ilerlemenizin çabukluluğu arasında sıkı bir bağ vardır.

• Hazırlanın. Ne söyleyeceğinizi bilirseniz kendinizi güvenli hissedersiniz.

• Güvenli hareket edin. Profesör Willian James diyor ki:

“Kendimizi cesur hissetmek için cesurmuş gibi davranmalı, irademizin tüm gücünü bu amaç için kullanmalıyız; böylelikle korku hissi yerini cesaret hissine bırakacaktır.”

• Çalışın. Bu hepsinden önemlidir. Korku güvensizliğin sonucudur, güvensizlik ise ne yapacağmızı bilmemenin sonucu, ne yapabileceğinizi bilmemek de tecrübesizlikten ileri gelir. Ardınızda başarılı tecrübeler bırakmaya bakın, göreceksiniz o zaman tüm korkularınız kaybolacaktır.

Başarılı Bir Konuşmacının Temel Özellikleri

• Sağlam bir kişiliği vardır. Konuşması kişiliği ile bütünleşir.

• Yapıcıdır. Dinleyicilerin inançlarınıı, değer yargılarmı, düşüncelerini olumlu bir yönde değiştirmeyi amaçlar.

• İlginç ve değerli konuları kapsar.

• Konulara başka bir açıdan bakar, bildik bir konunun hiç farkedîlmeyen bir yanını yakalar.

• Belli bir amaca yönelir.

• Konuşmayı etkileyen etkenleri çözümler.

• Sağlam bir konuşma yöntemi seçer.

• Dinleyicilerin ilgi ve dikkatin! çeker.

• Sorumluluk duygusu yüksektir.

• Düşünsel yetkinliğe sahiptir.

• Geniş ufukları vardır. Günlük yaşamlarmm dışındaki başka durumları da tartışır, düşünür.

• Coşkuludur.

• Tutkuları vardır.

•Kendi hakkında az konuşur.

•Meraklıdıdır. “Ne, neden, niçin, nasıl, nerede, kim?” sonulanпа cevap arar.

•Empati (eşduyum) gösterir. Kendini dinleyicileri yerine koymaya çalışır.

•Mizah duygusu vardır.

•Kendilerine has konuşma stilleri vardır.

 

Kaynak: Birol Vural-Doğru ve Güzel Konuşma